Tusgen

FDA-godkendte lægemidler

Følgende lægemidler er blevet godkendt siden 2000 til behandling af prostatakræft:

Firmagon (degarelix)

FDA godkendt december 2008

Dette stof, en LHRH-antagonist, er godkendt til palliativ behandling af fremskreden prostatacancer.

Vantas (histrelin acetat)

FDA godkendt oktober 2004

Dette stof, en LHRH-agonist, er godkendt til palliativ behandling af fremskreden prostatacancer.

Taxotere (docetaxel)

FDA godkendt maj 2004

Injektion af denne kemoterapi stof i kombination med prednison (et steroid), der er godkendt til behandling af patienter med fremskreden metastatisk prostatacancer. Dette er det første lægemiddel godkendt til hormon refraktær prostatakræft, der har vist en overlevelse fordel.

Taxotere virker ved at hæmme tubulin, et protein afgørende for celledeling, hvilket forhindrer kræftceller fra dividere og vokser i antal.

Plenaxis depot (abarelix)

FDA godkendt november 2003

Dette stof, en LHRH-antagonist, blev godkendt til palliativ behandling af mænd med fremskreden symptomatisk prostatacancer, i hvem LHRH agonist terapi ikke er hensigtsmæssigt, og som nægter kirurgisk kastration, og har en eller flere af følgende: (1) risiko for neurologiske kompromis på grund af metastaser, (2) ureter eller blæreafløbshindring grundet lokal indtrængen eller metastatisk sygdom, eller (3) svære knoglesmerter fra knoglemetastaser vedvarende på narkotiske analgesi.

Dette stof er ikke længere tilgængelig på Europa.

Zometa (zoledronsyre)

FDA godkendt februar 2002

Dette stof, et bisfosfonat, er godkendt til den palliative behandling af prostatakræft, der har spredt sig til knoglerne, og der har udviklet sig efter mindst én type af hormonbehandling.

Eligard (leuprolidacetat)

FDA godkendt januar 2002

Dette stof, en LHRH-agonist, er godkendt til palliativ behandling af fremskreden prostatacancer.

Trelstar (triptorelin)

FDA godkendt juni 2000

Dette stof, en LHRH-agonist, er godkendt til palliativ behandling af fremskreden prostatacancer.